Deskundige en professionele slachtofferacteurs / LOTUS

Een Lotus is een slachtofferacteur. Onze lotussen kunnen worden ingezet bij training, opleiding, oefening en examen van hulpverlenende professionals, van artsen tot ambulance, defensie en politie, maar ook getrainde leken zoals EHBO en BHV.

Home

5 tips voor een goede oefening

Door te oefenen kun je geleerde vaardigheden verankeren, kennis omzetten in handelingen en soms de retentie (hoe snel je weer vergeet) verkleinen. Dus volop aan het oefenen en afscheid van de theorie.... toch? Nee niet helemaal. Een goede oefening geeft veel kansen, maar ook valkuilen. We geven je vijf tips voor het organiseren van een geweldige oefening om hulpverleners, EHBO-ers of zorgprofessionals uit te dagen!

Begin met de oefendoelen

We zouden misschien graag schrijven dat je als eerste een lotusslachtoffer moet inhuren, maar dat is niet waar. Begin met te bepalen wat je wil bereiken. Kijk bijvoorbeeld terug op de vorige oefening. Wat ging er goed (maar moet je nog verankeren), wat ging er minder (en moet je dus verbeteren) en wat is de aanleiding voor de oefening? Zet de doelen om in praktijkhandelingen bijvoorbeeld:

  • De artsen in opleiding passen het ABCDE protocol toe bij slachtoffer met diverse urgenties.
  • Hulpverleners passen eerste hulp toe, zonder verbandmiddelen, bij slachtoffers met een hevig bloedende wond.
  • BHV-ers oefenen met het ontruimen van een gebouw, waarbij zij niet zelfredzame slachtoffers tegenkomen.

Door te beginnen met de doelen wordt het al gemakkelijker straks na te denken over zaken als casussen, enscenering en benodigdheden. Het kan je dus juist werk schelen.

Schrijf casussen mét eindtermen

Nadat je de doelen voor de oefening hebt bepaald ga je aan de slag met het maken van de casus. Een casus geeft antwoord op wat er met wie op welke plek en op welk moment is gebeurd. De casus kan het hulpmiddel zijn voor een Lotus of slachtofferacteur, maar ook als je die niet gebruikt geeft een casus het 'verhaal' weer. Schrijf in de casus ook wat de eindtermen voor die casus zijn. Oftewel wat móét de hulpverlener doen en bij welke handeling is het 'goed'. Een oefening kan één casus hebben maar ook meerdere.

Ensceneer voorbij de Lotus

Beknibbel nooit op enscenering. Juist die kan in de hulpverlener er voor zorgen dat de interne omschakeling van 'leren' naar 'oefenen' wordt gemaakt. Je voorkomt er de opmerking "ja, nu is het een oefening maar in de praktijk zou ik...". Met die opmerking ontdek je namelijk dat je als organisator kennelijk wat hebt gemist. Enscenering bestaat uit het faciliteren van omgevingsfactoren die de realiteit nabootsen. Dat is dus méér dan alleen een slachtofferacteur. Wanneer het om eerste hulp gaat probeer je zo veel mogelijk echt te laten doen. Zorg dus bijvoorbeeld voor voldoende verbandmateriaal en spreek met de LOTUS af dat het verband ook echt wordt aangelegd. Ga je ontruimen? Schakel dan ook mensen in als niet-gewond, maar wel te ontruimen aanwezigen. Denk daarnaast aan het simuleren van vuur, rook, geur. Pak dat ook professioneel op en niet met bordjes "VUUR". Gebruik eventueel hulp van professionals zoals Fireware.

Registreer de oefening tastbaar

Verwacht niet het oneindige van een oefening. Om écht te leren hebben mensen het nodig om te reflecteren op wat ze net hebben gedaan, bij voorkeur binnen 72 uur na de handeling. Daarom zijn bijvoorbeeld de strookjes uit een reanimatiepop prachtige kleine en tastbare hulpmiddelen om hulpverleners daartoe aan te zetten. Maar denk verder: laat beoordelaars een formulier invullen dat je ook aan de hulpverlener meegeeft. Of neem de oefening op, plaats deze (besloten) op YouTube met jouw op- en aanmerkingen er bij.

Evalueer de oefening, altijd!

Oefenen om het oefenen levert weinig tot niks op. Evalueer een oefening direct na de oefening op basis van objectief waarneembare termen. Wanneer iemand bijvoorbeeld bij de primary survey van het ABCDE protocol geen CWK letsel heeft uitgesloten is dat niet juist. Dat lijkt een confronterende manier van evalueren, maar het leereffect wordt er juist door gestimuleerd. Maak bij het evalueren gebruik van hulpmiddelen zoals vooraf gemaakte formulieren.


 

5 tips voor een goede oefening