Cursus Traumatologie

De cursus traumatologie is bedoeld voor de ervaren slachtofferacteur die bovenop het diploma Lotus zich verder wil bekwamen. In deze cursus leer je te acteren binnen de hulpverleningsstructuur van Defensie. of andere professionele hulpverleningsdiensten die met traumaletsels te maken hebben. De letsels zijn daardoor wat groter van aard (trauma) en in je acteerwerk reageer je op de aangeboden therapie zoals medicatie.

 Voor wie is de cursus traumatologie?

Je bent een ervaren lotus. Grimeren gaat je gemakkelijk af en je hebt voldoende ervaring om ook met je spel te kunnen differentiëren. Je hebt dus al 'eigen' spel gecreëerd. Verder ben je bereid om tijd te investeren in de cursus. Behalve de contactmomenten moet je rekenen op een belasting van 4 uur per week aan studie en oefenen. Ook het huiswerk vraagt wat tijd en inspanning van je.

Wat leer je in de cursus traumatologie voor Lotusslachtoffers?

Aan het einde van deze cursus kun je

  • Benoemen welke plaats het ABCDE protocol heeft in je rol als Lotus
  • Een uitgeschreven casus met een traumaletsel interpreteren, grimeren en acteren
  • Zelfstandig een casus schrijven bestaande uit drie surveys met veranderende waarden
  • In je spel blijk geven van het effect van medicatie en andere therapie-vormen
  • Met de aangeboden kennis inspelen op de structuren en omstandigheden van een Defensie-oefening
  • Het gebruikte jargon (met betrekking tot anatomie, fysiologie en medicatie) begrijpen en verwerken in je spel
  • Blijk geven van het verschil in 'no-play' binnen civiele- en Defensie-oefeningen
  • Rekening houden met veiligheid in de voorbereiding van de oefening
  • Samenwerken met andere lotussen in een multi-trauma-casus

Praktische informatie over de traumacursus

De cursus wordt één of twee keer per jaar gegeven door Lotuskring GTG. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten op een zaterdag gevolgd door een examen. Het examen bestaat uit drie delen, namelijk een praktijkdeel waarin je acteert en grimeert aan de hand van een verstrekte casus, een onderdeel waar je zelf een casus moet schrijven en een praktijktoets. 
De cursus wordt gegeven in Amersfoort en is toegankelijk voor gediplomeerde lotussen die lid zijn van een lotuskring. Dat hoeft nier persé Lotuskring GTG te zijn. De kosten van de cursus bedragen € 450,00 en dien je voorafgaand aan de cursus te voldoen.

https://slachtofferacteur.nl/uploads/images/pageimage/th_401.jpg